Соң Көл

Соң Көл

Кайда баруу : Нарын облусу
Башкы бет  →  Кайда баруу  →  Соң Көл

Соң Көл Нарын облусунун түндүк-батыш бөлүгүндөгү Соң Көл Тоо менен Молдо Тоонун кырларында орун алган өрөөндө, деңиз деңгээлинен 3016 м бийиктикте жайгашкан. Ысык Көлдөн кийинки экинчи чоң көл болуп эсептелет. Көлдүн бетинин аянты 278 км 2 , узундугу 29 км, туурасы 18 км, тереңдиги 22 м түзөт. Соң Көлдү тоолордон агын суулар толуктап турат, ал эми көлдөн агып чыккан Соң Көл дарыясы Нарын сууга кошулат. Соң Көл бетегеси белден чыккан, жыш калын чоптуу жайлоолор менен курчалган. Илгертен бери мал кармаган эл жайкысын көлдү жээктей көчүп боз үйлөрдө жашайт.

Галерея

Жетүү жолдору

Other destinations

[an error occurred while processing the directive]