Ак Сай өрөөнү

Ак Сай өрөөнү

Кайда баруу : Нарын облусу
Башкы бет  →  Кайда баруу  →  Ак Сай өрөөнү

Ак Сай - Ички Теңир Тоодогу бийик тоо өрөөнү. Өрөөн деңиз деңгээлинен 2900- 3800 м. бийиктикте жайгашкан, 3900-5000м бийик жана мөңгүлүү тоолор менен курчалган. Негизги суусу - Аксай, майда көлдөр бар. Аксайга субалып жарым чөлү жана кургак талаа (3100-3600 м чейин), алып шалбаалуу талаасы, айрым жеринде муздак тундра (3600-3900 м), андан жогору невалдык гляциалдык ландшафт алкакатары мунөздүү. Өрөөн Кыргызстандагы ири жайлоо жана кыштоо. Ак Сайды Марко Поло жана тоо эчки мекендейт.

Галерея

Жетүү жолдору

Other destinations

[an error occurred while processing the directive]