ЧАТЫР КӨЛ

ЧАТЫР КӨЛ

Кайда баруу : Нарын облусу
Башкы бет  →  Кайда баруу  →  ЧАТЫР КӨЛ

Чатыр Көл түштүктө Торугарт тоо кыркалары жана түндүктө Ат Башы тоо кыркаларынын арасында, деңиз деңгээлинен 3530 м. бийиктикте жайгашкан. Узундугу 23 км., туурасы 11 км. созулган, аянты 170,62 км 2 ., тереңдиги 20 метрге жетет. Кышкысын катуу суукка байланыштуу көл бети 1 метрден ашуун калың муз менен капталат. Жазында тоодогу мөнгүлөрдөн эрип аккан кашка суулар жерден сызылып чыккан булак сууларына кошулуп, Чатыр-Көлгө куюп көлөмүн толтуруп турат. Көлдүн түштүк-чыгыш жээги саздак, түндүк жээги таштак, аскалуу. Көл үстүндө каз катары тарта сүзгөн жапайы өрдөктөр жана тоо каздары жүрсө, жээгинде бадалдуу тоо боорлоруна эчки-текелер, аркар-кулжалар мекендешет. Чатыр Көл Каратал-Жапырык мамлекеттик коругуна кирет.

Галерея

Жетүү жолдору

Other destinations

[an error occurred while processing the directive]