Сарычат Ээрташ Коругу

Сарычат Ээрташ Коругу

Кайда баруу : Ыссык-Көл облусу
Башкы бет  →  Кайда баруу  →  Сарычат Ээрташ Коругу

Сарычат Ээрташ Мамлекеттик Коругу Ысык Көл облусунун Жети Өгүз районунда орун алган жана корук Тескей Ала Тоонун түштүк капталындагы Сарычат, Борду (Үчкөл суусунун башы) сууларынын алабын ээлейт. Аянты 72080 га. Коруктун максаты уникалдуу тоо ландшафттарын коргоо жана аркар, тоо эчки, илбирс сыяктуу азайып бара жаткан жаныбарларды сактоо болуп эсептелет.

Галерея

Жетүү жолдору

Other destinations

[an error occurred while processing the directive]