ЧОҢ КЕМИН ӨРӨӨНҮ

ЧОҢ КЕМИН ӨРӨӨНҮ

Кайда баруу : Чүй облусу
Башкы бет  →  Кайда баруу  →  ЧОҢ КЕМИН ӨРӨӨНҮ

Күңгөй Ала Тоо менен Иле Ала Тоосунун ортосунда Чоң Кемин суусун бойлоп, батыштан чыгышка карай 100 км ашуун аралыкка жайылган укмуштай кооз Чоң Кемин өрөөнү жайгашкан. Рафтинг жана каякинг сүйүүчүлөрү арасында жакшы белгилүү Чоң Кемин дарыясы Боом капчыгайы башталган жерде Чу дарыясына куят. Өрөөн Чоң Кемин Мамлекеттик Жаратылыш Паркынын территориясын өзүнө камтыйт. Паркта элик, тоо эчки, аркар, суусар, арс чычкан, кекилик, ак илбирс, марал, түркстан сүлөөсүнү, бүркүт, ителги, көк жору ж.б. жаныбарлар жана куштар жашайт. Шабдан баатырдын күмбөзү дагы ушу парктын аймагында орун алган.

Галерея

Жетүү жолдору

Other destinations

[an error occurred while processing the directive]