Көл Төр Капчыгайы

Көл Төр Капчыгайы

Кайда баруу : Чүй облусу
Башкы бет  →  Кайда баруу  →  Көл Төр Капчыгайы

Көл Төр капчыгайы Бишкек шаарынан 90 км алыстыкта жайгашкан, Көл Төр өзөнүн бойлогон жана Кегети капчыгайынын бир бутагы болгон өтө кооз капчыгайлардын бири. Капчыгайдын эң кызыктуу жайларынын бири капчыгайдын төрүндөгү Көл Төр көлү болуп эсептелет. Карагайлуу токойлор, дары чөптөр (шалфей, зверобой, чабрец) жана ар түрдүү жемиштер (четин, шилби, ит мурун, бөрү карагат) капчыгайда өскөн өсүмдүктөрдүн кээ бирлери гана.

Галерея

Жетүү жолдору

Other destinations

[an error occurred while processing the directive]