Конорчек Каньондору

Конорчек Каньондору

Кайда баруу : Чүй облусу
Башкы бет  →  Кайда баруу  →  Конорчек Каньондору

Конорчек каньондору Кыргыз Ала Тоо кыркасынын чыгышында жайгашкан. Бул каньондорду, миллиондогон жылдар бою күн, шамал жана суу сыяктуу кубулуштардын «колдору» менен жасалып келген табияттын эң кооз эстеликтери деп атоого болот. Кызыл чоподон турган зор түзүлүштөрдүн формалары байыркы храмдарды, сепилдерди, заманбап курулуштарды, жаныбарларды жана куштарды эске салат. Кээ бир каньондордун бийиктиги 300 метрге чейин жетет. Ал эми 2,5-3 млн жыл өчкөн Сегизхан Шокны аттуу вулкан каньондорду толуктап турган дагы бир табигый эстелик.

Галерея

Жетүү жолдору

Other destinations

[an error occurred while processing the directive]