КАРАВШИН КАПЧЫГАЙЫ

КАРАВШИН КАПЧЫГАЙЫ

Кайда баруу : Баткен облусу
Башкы бет  →  Кайда баруу  →  КАРАВШИН КАПЧЫГАЙЫ

Каравшин капчыгайы Түркстан кырка тоосу тармагында жайгашкан. Корум таштуу жана жылаңач аскалуу тоолору, таштан-ташка урунуп аккан суулары, мөлтүрөгөн таза булактары, шалбаалуу талаалары менен Түштүк Америка талааларын элестет. Экстремалдуу эс алуу суйөрмандарынын сүймөнчүлүгүнө ээ болгон бул капчыгай «Азия Патагониясы» деген ат менен да белгилуу.

Галерея

Жетүү жолдору

Other destinations

[an error occurred while processing the directive]