АЙ КӨЛ

АЙ КӨЛ

Кайда баруу : Баткен облусу

Ай Көл Түркистан кыркасынын түндүк бетинде деңиз денгээлинен 3000 м бийиктикте орун алган. Жалпы аянты 0,82 км 2 . Көлдүн кооздугу менен алыстан гана суктанууга болот, анткени тик аскалар менен курчалган көлдун жээгине баруунун мүмкүнчүлүгү жок. Көлго тоодон эки агын суу куят.

Галерея

Жетүү жолдору

Other destinations

[an error occurred while processing the directive]