Ыйык Сулайман Тоо

Ыйык Сулайман Тоо

Блог
Башкы бет  →  Блог  →  Ыйык Сулайман Тоо

Ош шаарынын борборунда заңкайып турган Сулайман Тоо ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген. Уламалардын жазгандарында, айрым тарыхый булактарда жана эски кол жазмаларда жалпы саны 124 миңге жеткен пайгамбарлардын ичинен эң белгилүү 366 пайгамбардын Сулайман Тоого келип кеткендиги белгиленген. Бул тоо байыртан эле касиеттүү, ыйык, таазим этүүчү жай болуп эсептелинген. Бул жагдайга сакталып калган петроглифтер да күбөлүк кылат.

[an error occurred while processing the directive]