Токой свастикасы

Токой свастикасы

Блог
Башкы бет  →  Блог  →  Токой свастикасы

Нарын шаарынан 40 км алыстыктагы Таш Башат айылынын жанындагы дөбөнүн боорунда учурга дейре сакталып келген терс свастика формасында отургузулган, туурасы 180 метрге жеткен карагайлардын тобун көрүүгө болот. Бул белгинин Кыргызстанда кантип пайда болуп калгандыгы тууралуу так маалымат жок. Чындыкка эң жакын болгон версиялардан бирөөсү боюнча дарактарды тиктирген агрономдун Гитлерге симпатиясы болгон.

[an error occurred while processing the directive]