«Манас» Эпосу

«Манас» Эпосу

Блог
Башкы бет  →  Блог  →  «Манас» Эпосу

«Манас» эпосун дүйнө адабият мурасынын эң ири чыгармасы деп атоого болот. Ал байыркы грек акыны Гомердин «Илиада» жана «Одиссеясынан» 20 эсе, ал эми байыркы хинди поэмасы «Махабхаратадан» 2,6 эсе чоң. «Манас» үчилтиги ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастар тизмегине киргизилген.

[an error occurred while processing the directive]