Эдельвейс

Эдельвейс

Блог
Башкы бет  →  Блог  →  Эдельвейс

Өлкөбүздүн чокусун ак кар көк муз каптаган тоолорунун этектеринде көп санда жөнөкөйлүгү жана өзгөчө сулуулугу менен айырмаланган сейрек кездешүүчү Эдельвейс гүлү өсөт. Кыргызча аты – мамыр. Туристтердин ач көздүгүнө учураган бул гүлдүн саны Европа континентинде кескин түрдө азайып кеткендиктен кийинчерээк Кызыл Китепке киргизилген жана атайы коргоого алынган. Сүйүүнүн, бектиктин жана эрдиктин белгиси болгон Эдельвейс тууралуу илгертен бери Европа калктарында түрдүү уламыштар айтылып келет.

[an error occurred while processing the directive]