Боз үй – кыргыздардын уникалдуу турак жайы

Боз үй – кыргыздардын уникалдуу турак жайы

Блог
Башкы бет  →  Блог  →  Боз үй – кыргыздардын уникалдуу турак жайы

Боз үй көчмөн жашоо шартына толук ылайыкташтырылган, аз гана сандагы кишинин жардамы менен тез тигилип кайра чечилген, жайкысын салкынды, кышкысын жылууну кармаган дүйнөдөгү эң мобилдүү турак жайлардын бири болуп эсептелет. Боз үйдүн ички бөлүгү эркек жагы, аял жагы жана конок орду болуп бөлүнгөндүктөн, өтө функционалдуу келет. Миң жылдар мурда жаралган боз үйүбүз бүгүн да жашоодо актуалдуулугун жоготпой келет. 2014 жылы кыргыз жана казак боз үйүн жасоодогу салттуу билим жана ыкмалар ЮНЕСКО адамзаттын материалдык эмес маданий мурастарынын репрезентативдүү тизмесине киргизилген.

[an error occurred while processing the directive]