Аркарлардын эң ириси

Аркарлардын эң ириси

Блог
Башкы бет  →  Блог  →  Аркарлардын эң ириси

Кыргызстандын айбанат дүйнөсүндөгү өзгөчө жаныбарлардын бири катары аркарлардын эң ириси деп эсептелген Марко Поло кулжасын белгилей кетүү керек. Эң биринчилерден болуп китебинде жазылуу түрдө аны сүрөттөгөндүктөн кулжага венециялык саякатчынын аты берилип калган. Өтө сүрдүү келет, анткени кээ бир чоңураактарынын мүйүзүнүн узундугу 190 см чейин жетиши жана оордугу өзүнүн жалпы оордугунун 13% чейин түзүшү мүмкүн. Кызыл Китепке киргизилген Марко Поло кулжасынын жашаган жерлери Орто жана Борбордук Азиянын тоолуу аймактары болуп эсептелет.

[an error occurred while processing the directive]