Organization of a scientific conference on inclusion of the "Saimaluu-Tash" petroglyph in the UNESCO World Heritage List

Homepage  →  Events  →  Organization of a scientific conference on inclusion of the "Saimaluu-Tash" petroglyph in the UNESCO World Heritage List
30.06.2023

Конференциянын максаты - Саймалуу-таш петроглифин ЮНЕСКОнун Бүткүл дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизүү. Тарыхты жана маданиятты сактоо

Hotels of this region

[an error occurred while processing the directive]