Aziz Matthew Mezarlığı

Aziz Matthew Mezarlığı

Blog
Anasayfa  →  Blog  →  Aziz Matthew Mezarlığı

Kutsal Yazıların yazarlarından biri olan Aziz Matta'nın mezarının Issyk-Kul Gölü'nün dibinde olduğu popüler bir teoridir. Havari'nin 3. yüzyılda Suriye'de ölümünden sonra, bir grup Hıristiyan, Romalıların saygısızlık etmesinden korkarak Aziz Matta'nın mezar yerini Orta Asya'ya taşıdı. Hiçbir Roma lejyonerinin ulaşamayacağı bir yer aradılar. Hıristiyanlar temiz su ile büyük bir göl buldular. Bu Issyk-Kul Gölü idi. Orada, Havari'nin emanetlerini yeryüzüne verdiler ve yanında bir manastır kurdular. Daha sonra göl seviyesinin yükselmesiyle birlikte havarinin manastırı ve mezarı sular altında kaldı. Bu teorinin merkezi bir bileşeni, Orta Asya'da sözde Issikol Gölü yakınlarındaki bir Ermeni manastırını gösteren ve üzerinde Aziz Matta'nın dinlenme yeri olduğuna dair bir yazı bulunan ünlü Katalan haritasıdır.

[an error occurred while processing the directive]